IMAGO biorezonance

IMAGO – moderní, neinvazivní, příjemná, bezpečná a věrohodná diagnostika a terapie.

Na jakém principu pracuje?

Každá buňka v našem těle dýchá, je, vylučuje a to znamená – že ŽIJE. Má své charakteristické vibrace, své vlastnosti, kterými komunikuje s druhými buňkami. Znamená to – že ŽIJE.

ŽIVOT J E POHYB

Celý vesmír je založený na pohybu, to znamená vibracích. Každý orgán našeho těla je tvořen skupinou buněk, které se svými chakteristickými vibracemi liší od ostatních. Vibrace zdravého orgánu se liší od vibrací orgánu, který „začíná ztrácet na síle“= onemocněl, i když se nemusí ještě navenek projevovat (člověk necítí potíže).

To je základní princip činnosti přístroje, že vysílá charakteristickou rezonanci zdravé buňky člověka určitého věku, pohlaví, vybraného orgánu a hledá odchylky, které zaznamenává. Tyto poznatky vyhodnocuje a tím:

a) lokalizuje zánětlivá ložiska v jednotlivých orgánech lidského těla

b) vyhodnocuje charakter zánětu ( akutní – chronický )

c) objevuje toxiny z dříve přeneseného infekčního procesu

d) vybírá optimální metodu léčby ( např.rezonanční frekvencí pro pólovou     terapii )

e) navrhuje nejefektivnější preparát ( např. z tradiční čínské medicíny, homeopatika,ale i klasické léky.

Tato složitá technologie byla vyvinuta při kosmickém výzkumu ve spolupráci ruských vědců a vědců USA. V součastné době je využívána v mnoha státech EU- např.Německu, Polsku, Francii, Slovensku, České republice i mimo - v USA, Rusku, Ukrajině a dalších státech.

Kdy a kde vznikla nová metoda biorezonance?

V roce 1977 v Německu jako nová biofyzikální metoda – MORA – terapie, která dostala název biorezonanční terapie. Zakladatelem je doktor Franc Morell a Ing. E. Raše.

Základní fyzikální princip biorezonance:

Elektromagnetické kmity jsou nejdůležitějšími silami v přírodě. Řídí výměnu látek, vzrůst, rozložení hormonů, pocit bolesti, stručně řečeno – všechny fyzikální projevy života.To, že elektromagnetické pole řídí biochemické procesy, je známé nedávno a ještě ne zcela se dostalo do podvědomí lidské společnosti. Mnozí si stále ještě myslí, že tělo je svým způsobem spalovací motor a jeho funkce jsou podmíněny pouze biochemickými procesy.

Co je elektromagnetické tělo?

Na rozdíl od pevného těla se nachází v nepřetržité změně své světelné intenzity, neustále mění svou formu a lokalizaci v závislosti na svém patologickém, fyziologickém a psychologickém stavu. Kdybychom mohli vidět elektromagnetické tělo, dostali bychom odlišný obraz:

měli bychom čakry v jejich barvách

viděli bychom desítky akupunkturních meridiánů

viděli bychom několik set akupunkturních bodů

Na rozdíl od pevného těla, ve kterém všechno zaujímá jasnou pozici s určitým objemem a spolehlivými hranicemi, je elektromagnetické tělo bez jednoznačného ohraničení. Má vysoce rozvinutý komunikativní systém, skládající se z elektromagnetických vln a fotonů. Uskutečňuje nepřetržitou výměnu informací v buňkách a mezi buňkami, zvládá případy s daleko větší rychlostí, než nám známý komunikační systém nervových vláken, hormonů a dalších molekul.

Školská medicína se dosud nazývá alopatická, tedy „léčba proti“. Máme-li bolest, dostaneme lék proti bolesti. Máme teplotu, dostaneme lék proti teplotě, ale řešíme pouhé následky , symptomy.

Příklad použití biorezonance v diagnostice a terapii:

Každé onemocnění lze posuzovat ze dvou různých pohledů:

(Vysvětlíme si to na příkladu klasického zánětu) zánět zjišťujeme viditelnými příznaky a léčíme léky (klasická medicína) zánět zjistíme patologickými frekvencemi a vysíláním harmonizujících frekvencí ty patologické eliminujeme a tím léčíme (biorezonanční diagnostika a terapie).

Další poznatky z principu činnosti technologie IMAGO:

MOZEK, jako centrální orgán všech našich informací v sobě obsahuje a reguluje správnou činnost všech našich orgánů v těle. Každý z těchto orgánů předává informace do tohoto centra o své činnosti. A právě tyto rozlišující se informace se zaznamenávají z mozku do přístroje prostřednictvím sluchátek, které máme na uších. V přístroji je zakódováno 6 různých stavů jednoho orgánu, který je v daný moment vyšetřován. Model orgánu se zobrazí na monitoru a prostřednictvím 6 symbolů (barevně odlišených) a křivek vedle zobrazeného orgánu přístroj zhodnocuje zdravotní stav vyšetřovaného objektu.

MOZEK, nám například dává i informace o odoperovaném orgánu a tak můžeme zjistit, jak byl orgán poškozen, nebo preventivně vyjmut.

V běžném praktickém životě chodí lidé k lékaři až pociťují potíže a nepříjemné bolesti. Při této diagnóze můžeme odhalit poškození orgánu dříve než se dostaví bolesti.

To znamená, že nasazením správného způsobu léčby těmto bolestem můžeme předejít!

Proto ihned po provedení diagnostického vyšetření provádíme závěrečné vyhodnocení, výsledky vyšetření vytisknutou formou poskytneme diagnostikované osobě, kde mimo vyhodnocení stavu jeho orgánů doporučíme správné postupy ke zdravé výživě, techniku samoléčby. Dle závěrů zjištěných přístrojem navrhneme vhodné detoxikační a stimulační preparáty, potravinové doplňky

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *